Mantis

Izgleda da je ovo mali brod koji ne može nanijeti puno štete ali ipak ga ne podcjenjuj! Iza prijateljskog izgleda mali Mantis skriva dva Ionska topa koji mogu uništiti svakog neprijatelja. Možda je spor ali je zato smrtonosan.

Štit: 1800
Corpus: 1440
Ciljanje: 101
Izbjegavanje: 50
Tovar: 780
Brzina: 300